Kuva8.png
 

IHMISARVO  ×  OSALLISUUs  ×  SOSIAALIEETTINEN VASTUU

 

MISSIO JA TOIMINTA-AJATUS


"Universaali ihmisoikeusajattelu kumpuaa jokaisen persoonan erityisyyden tunnustamisesta. Palvelujärjestelmien kaavamaiset ratkaisut eivät riittävän herkästi kunnioita persoonallisia tarpeita, jolloin apu ei saavuta tai se ei ole vaikuttavaa. Kide-säätiö etsii uusia ratkaisuja yhdessä ihmisen kanssa."

 

Kide-säätiö luo ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, jotka syystä tai toisesta jäävät sekä julkisen että yksityisen palvelutarjonnan katveeseen. Säätiön perustamisen aikaan (2016) erityisesti turvapaikanhaku tuottaa katvealueita, joihin perinteiset toimintamallit eivät pysty vastaamaan. Emme kuitenkaan halua valaa toimialuettamme sementtiin – vahvalla toimijalla uudistumisen pitää olla verissä. 

Ratkaisut tarkoittavat meille koko ketjua. Niitä ideoidaan tuorein silmin, terveellä etäisyydellä aatteista ja taloudesta. Tuotekehitys tapahtuu tehokkaasti, yhdessä kohderyhmän kanssa. Tässä vaiheessa toimimme tarvittaessa välillisesti palveluntarjoajana. Katsomme kuitenkin onnistuneemme, kun ratkaisulle löydetään pysyvämpi toteuttaja säätiön ulkopuolelta.

Ihmisarvo ja osallisuus yhteiskuntaan kuuluvat kaikille, sosiaalieettistä vastuuta yritämme kantaa osaltamme niin pitkälle kuin rahkeet riittävät!

 

TOIMINTAA VUONNA 2018 OHJAAVAT TEEMAT

Kide-säätiön toinen toimintavuosi käynnistyy valonpilkahdusten saattelemana. Suomessa talous on kääntynyt kasvuun, pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt ja yritykset rekrytoivat työntekijöitä kiihtyvällä tahdilla. Yhteiskunnallinen ilmapiiri on toiveikkaampi kuin säätiön toiminnan käynnistyessä.

Myönteisen kehityksen jatkuminen on kuitenkin epävarmaa, mihin vaikuttavat Yhdysvaltojen ja Venäjän arvaamattomuus, Kiinan vahvistuminen, Saksan jännitteinen poliittinen tilanne, nationalismi sekä oikeistopopulistisen politiikan vahvistuminen useassa EU:n jäsenmaassa. Toisaalta yhteiset ponnistukset pakolaiskriisin hoitamiseksi ja talouskriisin taittamiseksi antavat toivoa vahvemmasta Euroopasta. 

Ihmisten arkeen vaikuttaa myös eri tahojen harjoittama trollaus, jonka tarkoituksena on levittää propagandaa, manipuloida todellisuutta ja lietsoa vihapuhetta. Erityisesti yhteiskunnan marginaalissa elävien nuorten saattaa olla mahdotonta arvioida viestien paikkansa pitävyyttä.  Yhteiskunnallisen osallisuuden ja oman arjen hallinnan lisääminen tukevat osaltaan totuudenmukaisen maailmankuvan hahmottumisessa.

Talouden kohentuessa polarisoitumisen riski kasvaa. Ne, jotka ovat yhteiskunnan marginaalissa, ovat yhä syvemmin sivussa. Kide-säätiön kaltaisten toimijoiden tulee säilyttää valppautensa myös kasvun aikana. Ihmisarvoisen elämän edellytyksiä ja ihmisen osallisuutta sekä sosiaalieettistä vastuuta yhteiskunnassa on vaalittava jatkuvasti. Käytännön työssä korostuu vaille apua jääneen yksilön ja hauraassa asemassa olevien ryhmien tukeminen.

Kide-säätiö on huolissaan siitä, että yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa ja ihmisten arjessa kauas katsomisen idea saattaa kadota. Talouden nopeat syklit ja poliittinen epävarmuus koettelevat sitä eettistä perustaa, joka kannattelee myös suomalaista yhteiskuntaa. Kide-säätiö haluaa omalla toiminnallaan reagoida ihmisten kokemaan voimattomuuteen ja tukea kehityskulkuja, jossa omien voimavarojen vahvistuminen, kasvava itsekunnioitus, toivo ja mahdollisuus kuulua toisten joukkoon kasvavat. Säätiö haluaa tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet katsoa kauas omassa elämässään.

Säätiön hallitus on arvioinut vuosi sitten hyväksyttyä strategiaa sekä ensimmäisen toimintavuoden aikana toteutettujen hankkeiden kohdentumista ja vaikuttavuutta. Voimassa olevaa strategiaa ei ole tarvetta muuttaa eikä kohderyhmiä rajata. Jo käynnissä olevia hankkeita vahvistetaan ja niiden painopistealueita laajennetaan tarvittaessa.

Vuonna 2018 Kide-säätiö keskittyy edelleen sekä kantaväestöön että maahanmuuttajiin kuuluvien lasten, nuorten, perheiden, naisten ja naisten tukemiseen. Uuden kohderyhmän muodostavat työuralta putoamaisillaan olevat henkilöt, joiden tukemiseksi ja työelämäedellytysten parantamiseksi säätiö käynnistää hankkeen, jonka myötä Kide-säätiön toiminta kasvaa merkittävästi.

Kide-säätiö edistää suuria eettisiä ja yhteiskunnallisia tavoitteita ennen kaikkea rajattujen, konkreettisten hankkeiden avulla. Suunniteltujen hankkeiden lisäksi Kide-säätiö varaa resursseja voidakseen reagoida nopeasti vuoden 2018 aikana ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin.

 

Paavo Voutilainen, hallituksen pj.
Ulpu Iivari, hallituksen vpj. 
Emma Aronen, hallituksen jäsen
Fadumo Dayib, hallituksen jäsen
Liisa Rumpunen, hallituksen jäsen
Risto Räikkönen, hallituksen jäsen

HAE TUKEA TAI RYHDY TUKIJAKSI

 

 

Monella yrityksellä ja yksityisellä on halua kantaa kortensa kekoon. Toisilla on alustavia ideoita ja halua lahjoittaa rahaa, mutta kanava, kontaktit ja toteuttajat puuttuvat. Toisilla on yhteiskuntavastuullinen idea, joka ei sellaisenaan istu vaikkapa Tekesin tai STEA:n toimintakenttään. 

Kide-säätiö toimii molempiin suuntiin. Tuemme itse käynnistämiemme hankkeiden lisäksi toiminta-ajatuksen mukaisia ideoita ja hankkeita. Otamme myös tietyin varauksin vastaan taloudellisia avustuksia yrityksiltä ja yksityisiltä, ja tarjoamme samalla mielellämme apua ideoiden eteenpäin viemiseksi.

Jos arvelet, että Kide-säätiö olisi oikea väylä hankkeellesi tai lahjoituksellesi, ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä säätiön hallintojohtaja Marianne Winteriin (+358 50 523 5096). Etenkin hankeideaa on usein tehokkainta pohtia yhdessä ennen tarkemman hakemuksen kirjoittamista. Yhteistyö voi tarkoittaa paitsi taloudellista tukea, myös vaikkapa oikeiden kontaktien etsimistä. 

SÄÄTIÖN TEKIJÄT

 

MARIANNE WINTER, 

Hallintojohtaja. 
Miksi mukana: Jokainen päivä on uuden alku.

+358 50 523 5096

PAAVO VOUTILAINEN

Hallituksen puheenjohtaja.
Miksi mukana: Minä olen, koska sinä olet.

+358 50 2703

 

ULPU IIVARI

Hallituksen varapuheenjohtaja, toimittaja. 
Miksi mukana: Siksi että tekoja. 

+358 50 552 1105

 

RISTO RÄIKKÖNEN

Hallituksen jäsen, sosiaalineuvos.
Miksi mukana: On aika auttaa.

+358 40 481 2500

 

FADUMO DAYIB

Hallituksen jäsen

EMMA ARONEN

Hallituksen jäsen.
Miksi mukana: Ilona ja valona ihmisille.

+358 50 336 5556

 

LIISA RUMPUNEN

Hallituksen jäsen.
Miksi mukana: Upea mahdollisuus ihmisyyden puolesta.

+358 50 312 5607

 

TOM SANDELL

Tilintarkastaja, KHT

 

PEKKA TUOMOLA

Hallituksen pysyvä asiantuntija, lääkäri.
Miksi mukana: Ihminen tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle, ollakseen itse ihminen.