Kuva8.png
 

IHMISARVO  ×  OSALLISUUs  ×  SOSIAALIEETTINEN VASTUU

 

MISSIO JA TOIMINTA-AJATUS


"Universaali ihmisoikeusajattelu kumpuaa jokaisen persoonan erityisyyden tunnustamisesta. Palvelujärjestelmien kaavamaiset ratkaisut eivät riittävän herkästi kunnioita persoonallisia tarpeita, jolloin apu ei saavuta tai se ei ole vaikuttavaa. Kide-säätiö etsii uusia ratkaisuja yhdessä ihmisen kanssa."

 

Kide-säätiö luo ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, jotka syystä tai toisesta jäävät sekä julkisen että yksityisen palvelutarjonnan katveeseen. Säätiön perustamisen aikaan (2016) erityisesti turvapaikanhaku tuottaa katvealueita, joihin perinteiset toimintamallit eivät pysty vastaamaan. Emme kuitenkaan halua valaa toimialuettamme sementtiin – vahvalla toimijalla uudistumisen pitää olla verissä. 

Ratkaisut tarkoittavat meille koko ketjua. Niitä ideoidaan tuorein silmin, terveellä etäisyydellä aatteista ja taloudesta. Tuotekehitys tapahtuu tehokkaasti, yhdessä kohderyhmän kanssa. Tässä vaiheessa toimimme tarvittaessa välillisesti palveluntarjoajana. Katsomme kuitenkin onnistuneemme, kun ratkaisulle löydetään pysyvämpi toteuttaja säätiön ulkopuolelta.

Ihmisarvo ja osallisuus yhteiskuntaan kuuluvat kaikille, sosiaalieettistä vastuuta yritämme kantaa osaltamme niin pitkälle kuin rahkeet riittävät!

 

TOIMINTAA VUONNA 2017 OHJAAVAT TEEMAT


Kide-säätiö aloittaa toimintansa vaikeasti ennakoitavassa yhteiskunnallisessa murroksessa. Maailmanlaajuinen pakolaisongelma ravisuttaa Eurooppaa ennen näkemättömällä tavalla. Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos vaikuttaa kaikkialle. Maanosien väliset painoarvot ovat muuttumassa Aasiassa ja Afrikassa tapahtuvan voimakkaan kehityksen myötä. Euroopan rauhaa, vakautta ja kehitystä vaaliva EU on historiallisessa murroksessa Britannian eron ja Venäjään liittyvien jännitteiden vuoksi. Murroksen tulkitseminen ja siihen reagoiminen edellyttää Kide-säätiöltä ja muilta ihmisarvotyötä tekeviltä tahoilta poikkeuksellista valppautta.

Meneillään olevassa murroksessa populistiset äänenpainot kovenevat luoden pohjaa nationalismille, itsekkyydelle, vihapuheelle ja radikalisoitumiselle. Suomessa yhteiskunnallista tilannetta kiristää pitkään jatkunut taloudellinen lama. Merkittävää muutosta ei ole odotettavissa ja parhaimmillaankin kasvu tulee olemaan liian hidasta lieventääkseen laman raskaita sosiaalisia seurauksia. Pahin yhteiskunnallinen ongelma Suomessa on kasvava pitkäaikaistyöttömyys, joka työntää suuren joukon ihmisiä pysyvästi yhteiskunnan marginaaliin, jossa inhimillinen kärsimys ja näköalattomuus luovat kasvualustaa ääriliikkeille ja demokratiaa uhkaaville virtauksille.

Tähän tilanteeseen on perustettu Kide-säätiö, jonka toiminnan johtotähtenä on ihmisoikeustraditiosta johdettu ihmisarvoperiaate. Kide-säätiön ihmisarvotyössä yhdistyvät vaille apua jääneen yksilön tukeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja kansalaisyhteiskunnan avoimen demokratian edistämiseksi.

Kide-säätiö ajaa suuria eettisiä ja yhteiskunnallisia tavoitteita ennen kaikkea rajattujen, konkreettisten hankkeiden avulla. Ne tähtäävät siihen, että toivottomuuden sijasta avautuisi kehityskulkuja, jossa omien voimavarojen vahvistuminen, kasvava itsekunnioitus ja mahdollisuus kuulua toisten joukkoon parantavat kykyä kantaa vastuuta itsestä, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta.

Kide-säätiö ei periaatteessa rajaa kohderyhmiä. Ensimmäisenä toimintavuotenaan Kide-säätiö kuitenkin keskittyy lasten, nuorten, perheiden ja naisten tukemiseen aloittamalla useita vaativia hankkeita, jotka kohdistuvat sekä maahanmuuttajiin että kantaväestöön.

 

Paavo Voutilainen, hallituksen pj.
Ulpu Iivari, hallituksen vpj. 
Emma Aronen, hallituksen jäsen
Fadumo Dayib, hallituksen jäsen
Liisa Rumpunen, hallituksen jäsen
Risto Räikkönen, hallituksen jäsen

HAE TUKEA TAI RYHDY TUKIJAKSI

 

 

Monella yrityksellä ja yksityisellä on halua kantaa kortensa kekoon. Toisilla on alustavia ideoita ja halua lahjoittaa rahaa, mutta kanava, kontaktit ja toteuttajat puuttuvat. Toisilla on yhteiskuntavastuullinen idea, joka ei sellaisenaan istu vaikkapa Tekesin tai STEA:n toimintakenttään. 

Kide-säätiö toimii molempiin suuntiin. Tuemme itse käynnistämiemme hankkeiden lisäksi toiminta-ajatuksen mukaisia ideoita ja hankkeita. Otamme myös tietyin varauksin vastaan taloudellisia avustuksia yrityksiltä ja yksityisiltä, ja tarjoamme samalla mielellämme apua ideoiden eteenpäin viemiseksi.

Jos arvelet, että Kide-säätiö olisi oikea väylä hankkeellesi tai lahjoituksellesi, ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä säätiön kehityspäällikkö Marianne Winteriin (+358 50 523 5096). Etenkin hankeideaa on usein tehokkainta pohtia yhdessä ennen tarkemman hakemuksen kirjoittamista. Yhteistyö voi tarkoittaa paitsi taloudellista tukea, myös vaikkapa oikeiden kontaktien etsimistä. 

SÄÄTIÖN TEKIJÄT

 

MARIANNE WINTER, 

Kehityspäällikkö. 
Miksi mukana: Jokainen päivä on uuden alku.

+358 50 523 5096

PAAVO VOUTILAINEN

Hallituksen puheenjohtaja.
Miksi mukana: Minä olen, koska sinä olet.

+358 50 2703

 

ULPU IIVARI

Hallituksen varapuheenjohtaja, toimittaja. 
Miksi mukana: Siksi että tekoja. 

+358 50 552 1105

 

RISTO RÄIKKÖNEN

Hallituksen jäsen, sosiaalineuvos.
Miksi mukana: On aika auttaa.

+358 40 481 2500

 

FADUMO DAYIB

Hallituksen jäsen

EMMA ARONEN

Hallituksen jäsen.
Miksi mukana: Ilona ja valona ihmisille.

+358 50 336 5556

 

LIISA RUMPUNEN

Hallituksen jäsen.
Miksi mukana: Upea mahdollisuus ihmisyyden puolesta.

+358 50 312 5607

 

TOM SANDELL

Tilintarkastaja, KHT

 

PEKKA TUOMOLA

Hallituksen pysyvä asiantuntija, lääkäri.
Miksi mukana: Ihminen tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle, ollakseen itse ihminen.