Q & A

 

Mikä on Kide-säätiö?

Kide-säätiö on riippumaton säätiö. Sen tarkoituksena on toteuttaa yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa projekteja, jotka vahvistavat ihmisarvoisen elämän edellytyksiä ja ihmisten osallisuutta sekä edistävät sosiaalieettistä vastuuta yhteiskunnassa.

 

Mitkä ovat säätiön taustavoimat? Kuka rahoittaa sitä?

Säätiön on perustanut sen hallituksen puheenjohtaja Paavo Voutilainen. Se saa toiminta-avustusta Barona-konsernilta. Projektit rahoitetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Mielekäs työ -hanketta rahoittaa Lassila & Tikanoja Oyj. Säätiö voi harjoittaa myös omaa varainhankintaa.

 

Miksi Barona-konserni rahoittaa yleishyödyllistä säätiötä?

Yritysten yhteiskuntavastuu etsii nykyisin kanaviaan. Siitä on esimerkkinä mm. Supercellin omistajien rahoittama Me-säätiö.  Barona-konsernissa on valittu riippumattoman säätiön avustaminen. Sinänsä yritysten tai sukujen perustamilla säätiöillä on pitkä perinne Suomessa. Tunnetuimpia niistä ovat Wihurin ja Koneen säätiöt.

 

Mitä Kide-säätiö tekee?

Säätiö tukee ja toteuttaa hankkeita, jotka voivat liittyä esimerkiksi palveluiden tai harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen, kehittämiseen, tutkimukseen ja teknisiin ratkaisuihin. Se osallistuu myös yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikuttaakseen säätiön tarkoituksen toteutumiseen sekä jakaa avustuksia ja apurahoja.

 

Millaisia yhteistyökumppaneita säätiöillä on?

Yhteisiä projekteja toteutetaan ja suunnitellaan esimerkiksi Vantaan kaupungin, Tapanilan Erän, Kirkon Ulkomaanavun, Integrify Oy:n sekä Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa. 

 

Miksi säätiö on perustettu?

Yhteiskunnassa on paljon sosiaalisia epäkohtia, jotka ovat näkymättömiä tai jäävät varjoon. Kide-säätiön tehtävänä on toteuttaa hankkeita, jotka jäisivät muuten tekemättä.

 

Keitä säätiö auttaa?

Säätiö auttaa ihmisiä ja yhteisöjä, jotka tarvitsevat tukea ihmisarvoiseen elämään ja osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä.

 

Kuka voi hakea avustuksia?

Avustuksia voi hakea henkilö tai taho, jolla on säätiön tavoitteisiin sopiva idea ja kykyä sen vaikuttavaan toteuttamiseen.

 

Miten ja milloin avustusta voi hakea?

Säätiön toimitusjohtajaan tai hallintojohtajaan voi ottaa yhteyttä. Jokaisesta projektista ja sen toteuttamismahdollisuudesta käydään keskustelu säätiön hallituksessa.

 

Miten säätiön varat on sijoitettu?

Säätiön varat sijoitetaan pitkäjänteisesti ja hajautetusti eri hankkeisiin.

 

Millä perusteella HANKKEET on valittu?

Kide-säätiön strategian mukaisesti se toteuttaa hankkeita, joiden

1. yhteiskunnallinen tehtävä on selkeä ja rohkea;

2. tavoitetaso on korkea;

3. tavoitteet ovat todennettavia;

4. toiminta on tehokasta eli varat kohdentuvat suoraan vaikuttavaan toimintaan;

5. toiminta tähtää laajaan ja kestävään vaikuttavuuteen;

6. toiminta on kokeilevaa ja yhteistyöhakuista;

7. toiminta edellyttää riskinottoa akuutin ongelman ratkaisemiseksi.

Hankkeiden valinnassa huomioidaan myös niiden eettinen kestävyys.

 

Kuinka iso organisaatio säätiöllä on? 

Säätiöllä on palveluksessaan 12 kokopäiväistä työntekijää, joista kymmenen työskentelee Mielekäs työ -hankkeessa. Säätiön hallituksen jäsenet osallistuvat myös säätiön operatiiviseen toimintaan.