Q & A

 

Mikä on Kide-säätiö?

Kide-säätiö on riippumaton ihmisoikeussäätiö. Sen tarkoituksena on toteuttaa eri yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeita, jotka vahvistavat ihmisarvoisen elämän edellytyksiä ja ihmisten osallisuutta sekä edistävät sosiaalieettistä vastuuta yhteiskunnassa.

 

Mitkä ovat säätiön taustavoimat? Kuka rahoittaa sitä?

Säätiön on perustanut sen hallituksen puheenjohtaja Paavo Voutilainen. Sen toiminta käynnistyi Barona Groupin tuella. Hankkeet rahoitetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Mielekäs työ -hanketta rahoittaa Lassila & Tikanoja Oyj ja Polku omaan elämään -hanke rahoitetaan Antti ja Tytti Penttilän rahaston tuella. Kotona Kontulassa -hanketta tukee Helsingin kaupunki. Säätiö voi harjoittaa myös omaa varainhankintaa.

 

Miksi yksityinen yritys rahoittaa yleishyödyllistä säätiötä?

Yritysvastuu etsii nykyisin kanaviaan. Siitä on esimerkkinä mm. Supercellin omistajien rahoittama Me-säätiö.  Sinänsä yritysten tai sukujen perustamilla säätiöillä on pitkä perinne Suomessa. Tunnetuimpia niistä ovat Wihurin ja Koneen säätiöt.

 

Mitä Kide-säätiö tekee?

Säätiö toteuttaa hankkeita, jotka tukevat esimerkiksi asiakkaiden työ-, koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia tai asumista. Hankkeet voivat liittyä myös palveluiden kehittämiseen, tutkimukseen ja teknisiin ratkaisuihin. Säätiö osallistuu myös yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikuttaakseen tarkoituksensa toteutumiseen sekä voi jakaa avustuksia ja apurahoja.

Lue lisää hankkeistamme täältä.

 

Millaisia yhteistyökumppaneita säätiöillä on?

Toimimme yksityisen, julkisen sekä kolmannen sektorin kanssa. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Vantaan kaupungin, Tapanilan Erän, Kirkon Ulkomaanavun, Integrify Oy:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n, Taloudellisen tiedotustoimiston, Positiivinen CV Finland Oy:n, Mindustry Oy:n ja Aatos Klinikan kanssa. 

 

Miksi säätiö on perustettu?

Yhteiskunnassa on paljon sosiaalisia epäkohtia, jotka ovat näkymättömiä tai jäävät varjoon. Kide-säätiön tehtävänä on toteuttaa hankkeita, jotka jäisivät muuten tekemättä.

 

Keitä säätiö auttaa?

Säätiö auttaa ihmisiä ja yhteisöjä, jotka tarvitsevat tukea ihmisarvoiseen elämään ja osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä. Erityisen herkkänä ollaan silloin, kun välttämätön toimeentulo, huolenpito, sosiaali- ja terveyspalvelut, lasten turvallinen kasvuympäristö tai jokaisen oikeus omaan kotiin ovat uhattuina etnisen alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, terveydentilan, vammaisuuden, elämänhistorian tai muun henkilöön liittyvän leimaavan syyn perusteella.

 

Kuka voi hakea avustuksia?

Avustuksia voi hakea henkilö tai taho, jolla on säätiön tavoitteisiin sopiva idea ja kykyä sen vaikuttavaan toteuttamiseen.

 

Miten ja milloin avustusta voi hakea?

Voit ottaa yhteyttä säätiön toimitusjohtaja Tarja Arkioon, tarja.arkio@kidesaatio.fi.

 

Miten säätiön varat on sijoitettu?

Säätiön varat sijoitetaan pitkäjänteisesti ja hajautetusti eri hankkeisiin.

 

Millä perusteella HANKKEET on valittu?

Kide-säätiön strategian mukaisesti se toteuttaa hankkeita, joiden

1. yhteiskunnallinen tehtävä on selkeä ja rohkea;

2. tavoitetaso on korkea;

3. tavoitteet ovat todennettavia;

4. toiminta on tehokasta eli varat kohdentuvat suoraan vaikuttavaan toimintaan;

5. toiminta tähtää laajaan ja kestävään vaikuttavuuteen;

6. toiminta on kokeilevaa ja yhteistyöhakuista;

7. toiminta edellyttää riskinottoa akuutin ongelman ratkaisemiseksi.

Hankkeiden valinnassa huomioidaan myös niiden eettinen kestävyys.

 

Kuinka iso organisaatio säätiöllä on? 

Säätiöllä on palveluksessaan 12 kokopäiväistä työntekijää, joista kymmenen työskentelee Mielekäs työ -hankkeessa.