Kuva8.png
 

IHMISARVO  ×  OSALLISUUs  ×  SOSIAALIEETTINEN VASTUU

 

MISSIO JA TOIMINTA-AJATUS


"Universaali ihmisoikeusajattelu kumpuaa jokaisen persoonan erityisyyden tunnustamisesta. Palvelujärjestelmien kaavamaiset ratkaisut eivät riittävän herkästi kunnioita persoonallisia tarpeita, jolloin apu ei saavuta tai se ei ole vaikuttavaa. Kide-säätiö etsii uusia ratkaisuja yhdessä ihmisen kanssa."

 

Kide-säätiö luo ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, jotka syystä tai toisesta jäävät sekä julkisen että yksityisen palvelutarjonnan katveeseen. Säätiön perustamisen aikaan (2016) erityisesti turvapaikanhaku tuottaa katvealueita, joihin perinteiset toimintamallit eivät pysty vastaamaan. Emme kuitenkaan halua valaa toimialuettamme sementtiin – vahvalla toimijalla uudistumisen pitää olla verissä. 

Ratkaisut tarkoittavat meille koko ketjua. Niitä ideoidaan tuorein silmin, terveellä etäisyydellä aatteista ja taloudesta. Tuotekehitys tapahtuu tehokkaasti, yhdessä kohderyhmän kanssa. Tässä vaiheessa toimimme tarvittaessa välillisesti palveluntarjoajana. Katsomme kuitenkin onnistuneemme, kun ratkaisulle löydetään pysyvämpi toteuttaja säätiön ulkopuolelta.

Ihmisarvo ja osallisuus yhteiskuntaan kuuluvat kaikille, sosiaalieettistä vastuuta yritämme kantaa osaltamme niin pitkälle kuin rahkeet riittävät!

SÄÄTIÖN TARKOITUS PÄHKINÄNKUORESSA

Säätiö on ihmisoikeusjärjestö, joka pyrkii reagoimaan tilanteissa, joissa ihmisarvoinen elämä on uhattuna.

Asiakkaitamme ovat hauraassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset ja ryhmät. Autamme ihmisiä sellaisissa tilanteissa, joissa julkinen tai yksityinen palveluntarjoaja ei ole onnistunut heitä auttamaan. 

Käytännössä säätiö tarjoaa asuntoja, auttaa työpaikan ja koulutuksen löytämisessä ja tarjoaa tukea arjessa pärjäämiseksi sekä järjestää harrastustoimintaa.

Toimimme toistaiseksi pääosin yksityisen rahoituksen tuella. 

TOIMINTAA VUONNA 2019 OHJAAVAT TEEMAT

Kide-säätiön kolmannen toimintavuoden ytimessä on toivon ja mahdollisuuksien luominen hauraimmassa asemassa oleville lähimmäisille. Haluamme kulkea heidän rinnallaan ja toivomme, että vuosi 2019 avaa uusia ovia ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Kehitys maapallolla osoittaa, että on mahdollista saada tuloksia myös vaikeiden ongelmien ratkaisemissa. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien lasten määrä on puolittunut viimeisimmän 20 vuoden aikana. Lukutaidottomuus on vähentynyt merkittävästi, ja rokotesuojan kattavuus on parantunut. Globalisaatio on nostanut suuren määrän kehittyvien maiden ihmisiä köyhyydestä. Kaikkein köyhimpien ja rikkaimpien väliin on syntynyt kasvava keskiluokka.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta elämme epävarmuuden maailmassa. Olemme todistaneet suunnatonta kärsimystä, jota ovat synnyttäneet sodat esimerkiksi Syyriassa ja Jemenissä. Ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän edelleen pakolaisuutta. Autoritaarisia johtajia nousee ja poliittinen kenttä näyttää polarisoituvan myös monissa kehittyneissä maissa, kun suuri joukko ihmisiä kokee, ettei se ole saanut osaansa kasvusta ja kehityksestä.

Lähitulevaisuuden suuri kysymys on, kuinka liberaali demokratia, johon kuuluvat edustuksellinen demokratia, toimiva oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioitus, säilyttää legitimiteettinsä ja toimintakykynsä. Se on tärkeää sellaisen yhteiskuntapolitiikan vahvistamiseksi, jossa kaikki pidetään mukana. Ja vain sitä kautta päättäjät saavat valtakirjan myös ihmiskunnan isojen, kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisvastuuta vaativien ongelmien ratkaisemiseksi.

Suomessa keväällä 2019 pidettävien eduskuntavaalien tulos vaikuttaa ihmisoikeusjärjestöjen toimintaympäristöön ja julkisin varoin rahoitettavien palveluiden kohdentamiseen. Vaikka yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ei tilastojen valossa ole juuri kasvanut, ovat kaikkein kauimpana osallisuuden kehällä olevat vailla toimivia palveluita ja tukiverkkoja. Kide-säätiö toimii jatkossakin julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla ennakkoluulottomasti ja rohkeasti, jotta oma koti, työ ja hoiva sekä riittävä toimeentulo olisivat myös heidän ulottuvillaan. Tämä on erityisen tärkeää talouden kasvun hiipuessa.

Säätiö haluaa vaikuttaa erityisesti siihen, että erilaiset tukitoimet tukevat aidosti ihmisten osallisuutta eivätkä muodosta verkkoa, josta on vaikea päästä irti. Tuleva sote-uudistus ja tulevalle vaalikaudelle suunniteltu sosiaaliturvan uudistus haastavat myös Kide-säätiön luomaan uudenlaisia kumppanuuksia.

Säätiön hallitus on linjannut, että säätiö tekee vuonna 2019 itsestään nykyistä näkyvämmän toimijan ja hakee aktiivisesti uusia kumppaneita ihmisoikeustyölle ja yritysvastuuyhteistyöhön. Säätiön hankkima kokemus ja onnistumiset vaativissa hankkeissa luovat pohjaa toiminnan jatkamiselle ja laajentamiselle.

 

Paavo Voutilainen, hallituksen pj.
Ulpu Iivari, hallituksen vpj. 
Emma Aronen, hallituksen jäsen
Liisa Rumpunen, hallituksen jäsen
Risto Räikkönen, hallituksen jäsen

RYHDY TUKIJAKSI tai hae tukea

 

 

Monella yrityksellä, yhteisöllä ja yksityisellä henkilöllä on halua kantaa kortensa kekoon. Toisilla on alustavia ideoita ja halua lahjoittaa rahaa, mutta kanava, kontaktit ja toteuttajat puuttuvat. Toisilla on yhteiskuntavastuullinen idea, joka ei sellaisenaan istu vaikkapa Business Finlandin tai STEA:n toimintakenttään. 

Kide-säätiö toimii molempiin suuntiin. Tuemme itse käynnistämiemme hankkeiden lisäksi toiminta-ajatuksen mukaisia ideoita ja hankkeita. Toimimme yksityisten yritysten ja yhteisöjen luotettavana kumppanina ja tarjoamme niille mahdollisuuden toteuttaa yritysvastuuta kanssamme. Rakennamme yhteistyötä, joka tukee myös niiden omia tavoitteita. Otamme tietyin edellytyksin vastaan taloudellisia avustuksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä, jotka haluavat tukea säätiön ihmisarvotyötä hauraassa asemassa olevien ihmisten rinnalla.

Jos arvelet, että Kide-säätiö olisi oikea väylä hankkeellesi, ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä säätiön toimitusjohtaja Tarja Arkioon, tarja.arkio@kidesaatio.fi (+358 40 5083731). Etenkin hankeideaa on usein tehokkainta pohtia yhdessä ennen tarkemman hakemuksen kirjoittamista. Yhteistyö voi tarkoittaa paitsi taloudellista tukea, myös vaikkapa oikeiden kontaktien etsimistä.