AJANKOHTAISTA


UUTINEN 7.6.2019

KIDE CAMP KÄYNNISTÄÄ SÄÄTIÖN TOIMINNAN HELSINGIN KONTULASSA

KideCamp_Leirikuva2.jpg

Ihmisoikeusjärjestö Kide-säätiö on käynnistänyt toimintansa Helsingin Kontulassa. Järjestämme heti kesän alkajaisiksi maksuttoman liikunnallisen Kide Camp -leirin alueen lapsille 3.6.-20.6.2019. Leiripäivien aikana liikutaan kokeneiden ohjaajien johdolla, tutustutaan eri urheilulajeihin ja retkeillään. Mukana on noin 20 alueen alakouluikäistä lasta.

Leirin kummeina ja yhteistyökumppaneina toimivat olympia-, MM- ja ME- menestystä saavuttaneet Heike Drechsler-Bryggare ja Arto Bryggare. Leirin ovat tehneet mahdolliseksi lahjoituksillaan WorkPilots Oy yhteistyössä LähiTapiola pääkaupunkiseudun kanssa, Oulun diakonissalaitoksen säätiö, K-market Kivikko ja Saintex Oy.

******************************************************************************************************************************************************************************

UUTINEN 15.3.2019

KIDE-SÄÄTIÖ JA ESPOON KAUPUNKI KÄYNNISTÄVÄT TULEVAISUUSKIIHDYTTÄMÖ-HANKKEEN

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen rinnalla kulkemisen malli haastavassa elämäntilanteessa oleville maahanmuuttajataustaisille espoolaisille nuorille aikuisille. Hanke tarjoaa nuorelle henkilökohtaisen valmentajan, joka vahvistaa kiinnittymistä lähialueen palveluihin ja yhteiskuntaan ja tukee opintojen loppuun saattamisessa. Kaupunki ohjaa hankkeeseen Omnian aikuisten perusopetuksen opiskelijoita.

Kide-säätiö ja Espoon kaupunki pilotoivat hankkeessa uudenlaista käyttöliittymää, joka tuo yhteen sosiaali- ja terveystoimen sekä maahanmuuttajapalvelut, sivistystoimen, Ohjaamoverkoston sekä Omnian aikuisten perusopetuksen. Hanke vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä hauraimmassa asemassa olevien palvelupolkujen rakentamisessa sekä integroi järjestöt tiiviiseen kumppanuuteen kaupungin palveluiden kehittämisessä. Kide-säätiö palkkaa hankkeeseen kokeneen valmentajan, joka kehittää mallia yhteistyössä osallistujien ja kaupungin toimijoiden kanssa. Hanke rahoitetaan Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksen tuella.

******************************************************************************************************************************************************************************

UUTINEN 5.3.2019

NAISILLA TÄRKEÄ ROOLI VÄKIVALTAISEN RADIKALISAATION EHKÄISYSSÄ

Hankalassa elämäntilanteessa olevien perheiden naisten ja viranomaisten välisen luottamuksen vahvistaminen on tärkeässä roolissa väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyssä. Kide-säätiön rahoittama ja Kirkon Ulkomaanavun toteuttama kaksivuotinen Naiset ja tytöt luottamusta rakentamassa -hanke toi maahanmuuttajataustaisten perheiden äitejä ja eri alojen viranomaisia poliisista sosiaalityöhön jakamaan kokemuksia ja osaamista yhteisten kokkausiltojen ääreen. Hankkeen konkreettiset toimintamallit olivat Uudenmaan Marttojen kanssa järjestetyt kokkausillat, nuorten tyttöjen keskustelutilaisuudet sekä mm. työnhaun tuki.

Naisilla on merkittävä rooli perheissä ja yhteisöissä tiedon ja taitojen välittäjänä ja perheen hyvinvoinnin edistäjinä. Naiset ovat perheissä usein ensimmäisiä, jotka huomaavat muutoksen tai avun tarpeen nuoren elämässä. Väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyssä tärkeää on puuttua ennaltaehkäisevästi juurisyihin, kuten ulkopuolisuuden kokemuksiin, turvattomuuteen, kokemuksiin epäoikeudenmukaisuudesta, rasismiin, syrjäytymiseen ja näköalattomuuteen. Hankkeen tuella lisättiin luottamusta naisten ja viranomaisten välillä, tuotiin perheiden naisille tietoa tarjolla olevasta avusta ja tuesta ja näin vahvistettiin ennaltaehkäisevien toimien vaikuttavuutta.

Lisätietoa: Kide-säätiön ja Kirkon Ulkomaanavun yhteinen Naiset ja tytöt luottamusta rakentamassa -hankkeen loppuraportti

******************************************************************************************************************************************************************************

UUTINEN 25.1.2019

KOTONA KONTULASSA -HANKE KÄYNNISTYY

Kide-säätiö käynnistää  Kotona Kontulassa -hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda Kontulan asukkaiden ääni kuuluviin alueen tulevaisuusvision suunnittelussa ja toimeenpanossa. Kide-säätiö haluaa hankkeen tuella vahvistaa myös sellaisten ihmisten ja ryhmien osallisuutta, jotka ovat harvemmin edustettuina yhteisillä foorumeilla.

Hankkeella tuetaan myös Helsingin kaupungin ja alueella toimivien järjestöjen työtä alueen kehittämiseksi. Kide-säätiö tekee yhteistyötä mm. kaupungin Osallisuus ja neuvonta -yksikön kanssa.

Yhteinen tulevaisuusvisio ja toimintamallit tuotetaan palvelumuotoilun keinoin Haaga-Helian ohjauksessa. Kide-säätiö on aiemmin toteuttanut palvelumuotoiluprosessin Mielekäs työ -hankkeen suunnitteluvaiheessa.

******************************************************************************************************************************************************************************

Tiedote 24.5.2018

Tarja Arkio Kide-säätiön toimitusjohtajaksi

Kide-säätiön hallitus nimitti 23.5.2018 säätiön toimitusjohtajaksi Tarja Arkion. Hän aloittaa tehtävässä 1.8.2018.

- On hieno mahdollisuus päästä kehittämään säätiötä, jonka toiminta perustuu universaaliin ihmisoikeusajatteluun. Hauraassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten tai ryhmien rinnalla kulkeminen on vastuullinen ja vaativa tehtävä. Haluamme myös tulevaisuudessa olla ketterä ja luoviin ratkaisuihin kykenevä säätiö, joka on julkisen sektorin, järjestöjen ja vastuullisten yritysten luotettava kumppani, Arkio sanoo.

- Valitsimme hallituksessa säätiölle ensimmäisen toimitusjohtajan. Se on viesti siitä, että Kide-säätiö ei jää perustajansa tai ensimmäisen hallituksensa muistogalleriaksi. Säätiötä alkaa johtaa lahjakas, kansainvälinen, eettisesti tinkimätön ja nopeasti konkreettiseen vaikuttavuuteen tähtäävä nainen, sanoo Kide-säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Voutilainen.

Voutilainen muistuttaa, että säätiöllä sinänsä ei ole itseisarvoa. Kide-säätiö on perustettu pelkäksi välineeksi yhtäältä ihmisoikeuksien konkretisoimiseksi ja toisaalta reilun yhteiskunnan rakentamiseksi. Vain laadukkaalla ammatillisella työllä saadut tulokset ratkaisevat.

Tarja Arkio siirtyy toimitusjohtajaksi säätiön hankejohtajan tehtävistä. Arkio on työskennellyt työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, viestijänä ja kouluttajana yksityisen-, julkisen- ja järjestösektorin palveluksessa sekä yrittäjänä. Koulutukseltaan Arkio on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Kide-säätiö on vuonna 2016 perustettu ihmisoikeusjärjestö, joka pyrkii reagoimaan tilanteissa, joissa ihmisarvoinen elämä on uhattuna. Käytännössä säätiö tarjoaa asuntoja, auttaa työpaikan ja koulutuksen löytämisessä ja tarjoaa tukea arjessa pärjäämiseksi sekä järjestää harrastustoimintaa. Säätiö toimii toistaiseksi täysin yksityisen rahoituksen tuella. 

Lisätiedot:

Kide-säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Voutilainen, paavo.voutilainen@kidesaatio.fi

Toimitusjohtaja (1.8.2018 alkaen) Tarja Arkio, 040 508 3731, tarja.arkio@kidesaatio.fi

******************************************************************************************************************************************************************************

TIEDOTE 23.4.2018

Mielekäs työ –hanke luo uusia toimintamalleja työkyvyttömyyseläkeriskin torjumiseksi

Lassila & Tikanoja Oyj ja ihmisoikeuksia ja osallisuutta edistävä Kide-säätiö ovat käynnistäneet kaksivuotisen Mielekäs työ -hankkeen, joka tarjoaa uusia keinoja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Hankkeessa halutaan luoda innovatiivisia menetelmiä perinteisen kuntoutuksen tueksi ja tarjota eläkeriskissä oleville henkilöille mahdollisuuksia tehdä töitä omien voimavarojensa mukaan.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy Suomessa vuosittain vajaat 19 000 henkilöä. Yksin masennuksen vuoksi jää joka päivä työkyvyttömyyseläkkeelle noin kahdeksan ihmistä.

- Olemme huolissamme siitä, että työelämästä syrjäytyy vuosittain ihmisiä, joilla olisi halu tehdä töitä ja joiden osaamisella olisi käyttöä. Toivomme, että hankkeessa luotavien uusien toimintamallien tuella olisi mahdollista ehkäistä ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä ja sitä kautta helpottaa alamme työvoimapulaa, sanoo L&T:n yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

Tutkimusten mukaan työnteko omien voimavarojen mukaisesti voi parhaimmillaan tukea kuntoutumista. Mielekäs työ -hanke pyrkii tuomaan uusia innovatiivisia menetelmiä kuntoutuksen tueksi.

- Uskomme, että jokaisella on voimavaroja rakentaa omasta elämästään mielekästä, hyvää elämää. Hankkeessa kuljemme ihmisen rinnalla arjessa ja tuemme häntä työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa, kertoo Kide-säätiön ylilääkäri Pekka Tuomola.

Mielekäs työ -hankkeeseen osallistuu alkuvaiheessa noin 20 henkilöä, jotka ovat olleet työsuhteessa Lassila & Tikanojaan. Suurin osa osallistujista on ollut jo pitkään pois työelämästä. Kide-säätiö palkkaa osallistujat kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Osallistuminen on vapaaehtoista.

- L&T:llä on tehty jo pitkään menestyksekästä työtä henkilöstömme työkyvyn ylläpitämiseksi niin, että mahdollisimman moni pääsisi terveenä vanhuuseläkkeelle. Kide-säätiön kanssa tehtävä yhteishanke jatkaa tätä työtä ja antaa eläköitymisriskissä oleville henkilöille aidon mahdollisuuden päästä takaisin työelämään, Jorma Mikkonen toteaa.

Lassila & Tikanojalla tehdyn systemaattisen työn johdosta yhtiön henkilöstön keskimääräinen eläköitymisikä on onnistuttu nostamaan 59 vuodesta 63 vuoteen. Tämä on saatu aikaiseksi monipuolisilla tukitoimilla sekä tarjoamalla osatyökykyisille työmahdollisuuksia.

Kide-säätiö on kehittänyt hanketta varten erityistason valmentavan ammatillisen kuntoutuksen mallin eli VAKU-mallin. Kuntoutuskonsepti perustuu kognitiiviseen työotteeseen, vertaistukeen ja yksilöllisten voimavarojen vahvistamiseen. Hanketta johtaa ylilääkäri Pekka Tuomola. Hänen työparinaan toimii palvelupäällikkö, sosionomi Minna Nummi.

Lisätietoja:

Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj, puh. 0500 453 454.

Pekka Tuomola, ylilääkäri, Kide-säätiö, puh. 050 436 4082