AJANKOHTAISTA

Tiedote 24.5.2018

Tarja Arkio Kide-säätiön toimitusjohtajaksi

Kide-säätiön hallitus nimitti 23.5.2018 säätiön toimitusjohtajaksi Tarja Arkion. Hän aloittaa tehtävässä 1.8.2018.

- On hieno mahdollisuus päästä kehittämään säätiötä, jonka toiminta perustuu universaaliin ihmisoikeusajatteluun. Hauraassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten tai ryhmien rinnalla kulkeminen on vastuullinen ja vaativa tehtävä. Haluamme myös tulevaisuudessa olla ketterä ja luoviin ratkaisuihin kykenevä säätiö, joka on julkisen sektorin, järjestöjen ja vastuullisten yritysten luotettava kumppani, Arkio sanoo.

- Valitsimme hallituksessa säätiölle ensimmäisen toimitusjohtajan. Se on viesti siitä, että Kide-säätiö ei jää perustajansa tai ensimmäisen hallituksensa muistogalleriaksi. Säätiötä alkaa johtaa lahjakas, kansainvälinen, eettisesti tinkimätön ja nopeasti konkreettiseen vaikuttavuuteen tähtäävä nainen, sanoo Kide-säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Voutilainen.

Voutilainen muistuttaa, että säätiöllä sinänsä ei ole itseisarvoa. Kide-säätiö on perustettu pelkäksi välineeksi yhtäältä ihmisoikeuksien konkretisoimiseksi ja toisaalta reilun yhteiskunnan rakentamiseksi. Vain laadukkaalla ammatillisella työllä saadut tulokset ratkaisevat.

Tarja Arkio siirtyy toimitusjohtajaksi säätiön hankejohtajan tehtävistä. Arkio on työskennellyt työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, viestijänä ja kouluttajana yksityisen-, julkisen- ja järjestösektorin palveluksessa sekä yrittäjänä. Koulutukseltaan Arkio on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Kide-säätiö on vuonna 2016 perustettu ihmisoikeusjärjestö, joka pyrkii reagoimaan tilanteissa, joissa ihmisarvoinen elämä on uhattuna. Käytännössä säätiö tarjoaa asuntoja, auttaa työpaikan ja koulutuksen löytämisessä ja tarjoaa tukea arjessa pärjäämiseksi sekä järjestää harrastustoimintaa. Säätiö toimii toistaiseksi täysin yksityisen rahoituksen tuella. 

Lisätiedot:

Kide-säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Voutilainen, paavo.voutilainen@kidesaatio.fi

Toimitusjohtaja (1.8.2018 alkaen) Tarja Arkio, 040 508 3731, tarja.arkio@kidesaatio.fi

******************************************************************************************************************************************************************************

TIEDOTE 23.4.2018

Mielekäs työ –hanke luo uusia toimintamalleja työkyvyttömyyseläkeriskin torjumiseksi

Lassila & Tikanoja Oyj ja ihmisoikeuksia ja osallisuutta edistävä Kide-säätiö ovat käynnistäneet kaksivuotisen Mielekäs työ -hankkeen, joka tarjoaa uusia keinoja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Hankkeessa halutaan luoda innovatiivisia menetelmiä perinteisen kuntoutuksen tueksi ja tarjota eläkeriskissä oleville henkilöille mahdollisuuksia tehdä töitä omien voimavarojensa mukaan.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy Suomessa vuosittain vajaat 19 000 henkilöä. Yksin masennuksen vuoksi jää joka päivä työkyvyttömyyseläkkeelle noin kahdeksan ihmistä.

- Olemme huolissamme siitä, että työelämästä syrjäytyy vuosittain ihmisiä, joilla olisi halu tehdä töitä ja joiden osaamisella olisi käyttöä. Toivomme, että hankkeessa luotavien uusien toimintamallien tuella olisi mahdollista ehkäistä ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä ja sitä kautta helpottaa alamme työvoimapulaa, sanoo L&T:n yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

Tutkimusten mukaan työnteko omien voimavarojen mukaisesti voi parhaimmillaan tukea kuntoutumista. Mielekäs työ -hanke pyrkii tuomaan uusia innovatiivisia menetelmiä kuntoutuksen tueksi.

- Uskomme, että jokaisella on voimavaroja rakentaa omasta elämästään mielekästä, hyvää elämää. Hankkeessa kuljemme ihmisen rinnalla arjessa ja tuemme häntä työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa, kertoo Kide-säätiön ylilääkäri Pekka Tuomola.

Mielekäs työ -hankkeeseen osallistuu alkuvaiheessa noin 20 henkilöä, jotka ovat olleet työsuhteessa Lassila & Tikanojaan. Suurin osa osallistujista on ollut jo pitkään pois työelämästä. Kide-säätiö palkkaa osallistujat kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Osallistuminen on vapaaehtoista.

- L&T:llä on tehty jo pitkään menestyksekästä työtä henkilöstömme työkyvyn ylläpitämiseksi niin, että mahdollisimman moni pääsisi terveenä vanhuuseläkkeelle. Kide-säätiön kanssa tehtävä yhteishanke jatkaa tätä työtä ja antaa eläköitymisriskissä oleville henkilöille aidon mahdollisuuden päästä takaisin työelämään, Jorma Mikkonen toteaa.

Lassila & Tikanojalla tehdyn systemaattisen työn johdosta yhtiön henkilöstön keskimääräinen eläköitymisikä on onnistuttu nostamaan 59 vuodesta 63 vuoteen. Tämä on saatu aikaiseksi monipuolisilla tukitoimilla sekä tarjoamalla osatyökykyisille työmahdollisuuksia.

Kide-säätiö on kehittänyt hanketta varten erityistason valmentavan ammatillisen kuntoutuksen mallin eli VAKU-mallin. Kuntoutuskonsepti perustuu kognitiiviseen työotteeseen, vertaistukeen ja yksilöllisten voimavarojen vahvistamiseen. Hanketta johtaa ylilääkäri Pekka Tuomola. Hänen työparinaan toimii palvelupäällikkö, sosionomi Minna Nummi.

Lisätietoja:

Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj, puh. 0500 453 454.

Pekka Tuomola, ylilääkäri, Kide-säätiö, puh. 050 436 4082